Dr hab. med. Tomasz Łysoń

Specjalista neurochirurg.
Kierownik Zakładu Neurologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.

Pracę w Klinice Neurochirurgii UM w Białymstoku rozpoczął w 1996 roku. Aktualnie jest w niej zatrudniony na stanowisku adiunkta. Egzamin specjalizacyjny z neurochirurgii zdał w 2004 roku. W 2006 roku, w Luxemburgu, jako jeden z nielicznych neurochirurgów w Polsce zdał europejski egzamin specjalizacyjny z zakresu neurochirurgii uzyskując certyfikat Europejskiej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS – The European Association of Neurosurgical Societies). Rok 2008 przepracował na Oddziale Neurochirurgii w Queens Hospital (Romford, Greater London), który zaopatrywał populację północno wschodniego Londynu oraz Essex. Od 2006 roku pełnił funkcje adiunkta Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2017 roku pełni obowiązki Kierownika Zakładu Neurologii Inwazyjnej UM w Białymstoku.

Od 2004 roku w jego obszarze zainteresowań znalazły się małoinwazyjne techniki stosowane w neurochirurgii. Wiele nowych umiejętności zdobył odbywając liczne szkolenia zagraniczne, m. in. we Włoszech, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, jak również w najbardziej prestiżowych ośrodkach chirurgii podstawy czaszki w Stanach Zjednoczonych: w Instytucie Jho oraz UPMC (Paul. A. Gardner, Carl H. Snyderman) w Pittsburgh’u, a także w Ohio State University w Columbus (R. Carrau, D. Prevadello).

Mając wieloletnie doświadczenie w chirurgii endoskopowej kręgosłupa wykonuje szeroki wachlarz operacji posługując się różnymi zestawami firmy Karl STORZ Endoscope. Od kilku lat z powodzeniem wdraża technikę endoskopową w chirurgii podstawy czaszki. Oprócz podstawowych zabiegów jakimi są operacje okolicy przysadki mózgowej w ramach zespołu interdyscyplinarnego z docentem Andrzejem Sieśkiewiczem (Klinika Otolaryngologii USK w Białymstoku), wykonuje nowatorskie operacje endoskopowe w zakresie szeroko pojętej chirurgii podstawy czaszki w tym oczodołu.

Dr hab. med.  Tomasz Łysoń od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu technik endoskopowych dla specjalistów neurochirurgów i ortopedów, laryngologów oraz chirurgów szczękowych w macierzystej Klinice oraz w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

W dorobku naukowym znajduje się 89 prac, których streszczenia dostępne są w bazie bibliograficznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: https://biblioteka.umb.edu.pl/expertus/index.html

 

Tytuły naukowe:

 • 2003 tytuł doktora nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski) na podstawie rozprawy pod tytułem: Mechanizmy regulacji temperatury mózgu w świetle danych uzyskanych z pomiaru temperatury”.
 • 2015 tytuł doktora habilitowanego – jednotematyczny cykl publikacji pt. „Adaptacja technik endoskopowych do potrzeb chirurgii podstawy czaszki, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii oczodołu.”

Nagrody

 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe 2006
 • Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:
  • I stopnia zespołowa 2001, 2004
  • II stopnia zespołowa 2009, 2012
  • III stopnia zespołowa 2007, 2010, 2015

 • 1st Prize for Best Poster Presentation: “Blood flow velocity in the middle cerebral artery during transnasal endoscopic skull base surgery performed in controlled hypotension. 5th World Congress for Endoscopic Surgery of the Brain, Skull Base & Spine. Wiedeń. Austria 2012
 • Preis der Deutschen HNO-Medihek 2017 (Medtronic – Förderpreis) für die Multimediapräsentation „Transnasal and nontransnasal endoscopic treatment of orbital pathologies” (Erfurt, Mai 2017)

Polecane strony: