USŁUGI

KWALIFIKACJA DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA

 • małoinwazyjne operacje endoskopowe w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa wykonywane z zastosowaniem różnych technik i zestawów narzędziowych firmy KARL STORZ-ENDOSKOPE (zestaw Endospine wg. Destandau oraz metoda przezskórna: technika GORE, Leu, Spine TIP, Vogl);
 • małoinwazyjne i klasyczne operacje mikroskopowe w zakresie kręgosłupa;
 • małoinwazyjne przezskórne operacje stabilizacji kręgosłupa z wykorzystaniem podglądu rtg oraz pod kontrolą neuronawigacji;
 • klasyczne operacje stabilizacji kręgosłupa

KWALIFIKACJA DO ZABIEGÓW PRZECIWBÓLOWYCH

  • W SCHORZENIACH KRĘGOSŁUPA
   • precyzyjne obstrzykiwanie środkami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi elementów nerwowych i stawów w obrębie kręgosłupa i przykręgosłupowo pod kontrolą tomografii komputerowej. Zabieg wykonywany jest w celu likwidacji lub zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz jako inwazyjna diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa, których nie da się zdiagnozować badaniem klinicznym i badaniami obrazowymi (RTG, KT lub MR). Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na wcześniejszej wizycie – należy przynieść dokumentację dotyczącą choroby, również zdjęcia lub płyty CD z nagranymi badaniami (!!). Zabieg trwa około 20-30 minut; w trakcie procedury podawany jest również środek kontrastujący; po zabiegu pacjent jest poddany 30 minutowej obserwacji, po czym jest zwalniany do domu. Pacjent powinien pojawić się z osobą towarzyszącą,

KWALIFIKACJA DO IMPLANTACJI STYMULATORÓW RDZENIOWYCH W LECZENIU BÓLU.

   • W NEURALGII NERWU TRÓJDZIELNEGO

KWALIFIKACJA DO LECZENIA NEUROCHIRURGICZNEGO GUZÓW MÓZGU I W CHOROBACH NACZYNIOWYCH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

KWALIFIKACJA DO ENDOSKOPOWYCH OPERACJI PRZEZNOSOWYCH W CHIRURGII PRZYSADKI MÓZGOWEJ, PODSTAWY CZASZKI

   • małoinwazyjne endoskopowe przeznosowe operacje usuwania guzów okolicy siodła tureckiego (przysadki mózgowej),
   • diagnostyka i przeznosowa plastyka samoistnego i pourazowego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego przez nos,
   • przeznosowe, endoskopowe operacje guzów pogranicza podstawy czaszki i zatok przynosowych oraz guzów wewnątrzczaszkowych i mózgu.

KWALIFIKACJA DO ENDOSKOPOWYCH OPERACJI W ZAKRESIE OCZODOŁU

   • kwalifikacja do małoinwazyjnych operacji resekcji zmian patologicznych oczodołu wykonywanych technikami endoskopowymi:
    • biopsja lub resekcja guzów oczodołu
    • usuwanie ciał obcych zlokalizowanych w oczodole
    • dekompresja nerwu wzrokowego z dostępu przeznosowego lub przezspojówkowego w chorobach skutkujących obrzękiem tarcz nerwu wzrokowego i/lub postępującymi zaburzeniami w polach widzenia,
    • dekompresja nerwu wzrokowego po urazach
    • dekompresja oczodołu w nadczynności tarczycy (w chorobie Gravesa-Basedova)

KWALIFIKACJA DO MAŁOINWAZYJNYCH PRZEZCZASZKOWYCH ENDOSKOPOWYCH OPERACJI W ZAKRESIE UKŁADU KOMOROWEGO MÓZGU

   • endoskopowe bezzastawkowe leczenie wodogłowia (wentrikulostomia III komory mózgu)
   • endoskopowe leczenie torbieli pajęczynówki
   • endoskopowa biopsja/resekcja guzów wewnątrzkomorowych

KWALIFIKACJA DO LECZENIA ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA I INNYCH ZESPOŁÓW UCISKOWYCH NERWÓW OBWODOWYCH

Polecane strony: