Usługi

 

KWALIFIKACJA DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH W ZAKRESIE KRĘGOSŁUPA

 

 • małoinwazyjne operacje endoskopowe w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa wykonywane z zastosowaniem różnych technik i zestawów narzędziowych firmy KARL STORZ-ENDOSKOPE (zestaw Endospine wg. Destandau oraz metoda przezskórna: technika GORE, Leu, Spine TIP, Vogl); Max & More Spine Endoscopy, Richard Wolf Company (RIWO Spine).
 • przezskórne zabiegi minimalnie inwazyjne techniką Disc FX, z zakresie kręgosłupa lędźwiowego oraz Disc FX mini w obrębię kręgosłupa szyjnego, a także inne zabiegi wykonywane technikami igłowymi, których celem jest zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości bólowych wynikających ze schorzeń kręgosłupa.
 • małoinwazyjne i klasyczne operacje mikroskopowe w zakresie kręgosłupa;
 • małoinwazyjne przezskórne operacje stabilizacji kręgosłupa z wykorzystaniem podglądu rtg oraz pod kontrolą neuronawigacji;
 • klasyczne operacje stabilizacji kręgosłupa

 

KWALIFIKACJA DO ZABIEGÓW PRZECIWBÓLOWYCH

W SCHORZENIACH KRĘGOSŁUPA

 • precyzyjne obstrzykiwanie środkami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi elementów nerwowych i stawów w obrębie kręgosłupa i przykręgosłupowo pod kontrolą tomografii komputerowej. Zabieg wykonywany jest w celu likwidacji lub zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz jako inwazyjna diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa, których nie da się zdiagnozować badaniem klinicznym i badaniami obrazowymi (RTG, KT lub MR). Kwalifikacja do zabiegu odbywa się na wcześniejszej wizycie – należy przynieść dokumentację dotyczącą choroby, również zdjęcia lub płyty CD z nagranymi badaniami (!!). Zabieg trwa około 20-30 minut; w trakcie procedury podawany jest również środek kontrastujący; po zabiegu pacjent jest poddany 30 minutowej obserwacji, po czym jest zwalniany do domu. Pacjent powinien pojawić się z osobą towarzyszącą,

 

KWALIFIKACJA DO IMPLANTACJI STYMULATORÓW RDZENIOWYCH W LECZENIU BÓLU

W NEURALGII NERWU TRÓJDZIELNEGO

 

KWALIFIKACJA DO LECZENIA NEUROCHIRURGICZNEGO GUZÓW MÓZGU I W CHOROBACH NACZYNIOWYCH OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

 

KWALIFIKACJA DO ENDOSKOPOWYCH OPERACJI PRZEZNOSOWYCH W CHIRURGII PRZYSADKI MÓZGOWEJ, PODSTAWY CZASZKI

 • małoinwazyjne endoskopowe przeznosowe operacje usuwania guzów okolicy siodła tureckiego (przysadki mózgowej),
 • diagnostyka i przeznosowa plastyka samoistnego i pourazowego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego przez nos,
 • przeznosowe, endoskopowe operacje guzów pogranicza podstawy czaszki i zatok przynosowych oraz guzów wewnątrzczaszkowych i mózgu.

 

KWALIFIKACJA DO ENDOSKOPOWYCH OPERACJI W ZAKRESIE OCZODOŁU

 • kwalifikacja do małoinwazyjnych operacji resekcji zmian patologicznych oczodołu wykonywanych technikami endoskopowymi:
  • biopsja lub resekcja guzów oczodołu
  • usuwanie ciał obcych zlokalizowanych w oczodole
  • dekompresja nerwu wzrokowego z dostępu przeznosowego lub przezspojówkowego w chorobach skutkujących obrzękiem tarcz nerwu wzrokowego i/lub postępującymi zaburzeniami w polach widzenia,
  • dekompresja nerwu wzrokowego po urazach
  • dekompresja oczodołu w nadczynności tarczycy (w chorobie Gravesa-Basedova)

 

KWALIFIKACJA DO MAŁOINWAZYJNYCH PRZEZCZASZKOWYCH ENDOSKOPOWYCH OPERACJI W ZAKRESIE UKŁADU KOMOROWEGO MÓZGU

 • endoskopowe bezzastawkowe leczenie wodogłowia (wentrikulostomia III komory mózgu)
 • endoskopowe leczenie torbieli pajęczynówki
 • endoskopowa biopsja/resekcja guzów wewnątrzkomorowych

 

KWALIFIKACJA DO LECZENIA ZESPOŁU CIEŚNI NADGARSTKA I INNYCH ZESPOŁÓW UCISKOWYCH NERWÓW OBWODOWYCH